Startlistor - Bergspring Vannamyst 45K+ & Bergspring Nordtorp 10K

Uppdaterad 15 April 2021 kl 21.15 


Anmälningslista Open Track Vannamyst 45K+ 

Startnummer Namn

101 Magnus Björk

103 Helena Millberg

105 Anders Vickström 

106 Malin Svensson

109 Karolina Gustavsson

110 Oskar Åstrand

111 Sarah Axblom

112 Maria Wängqvist

113 Gisela Bergh

114 Adam Ahlvik

118 Gunilla Kidmark

119 Anders Krok

120 Maria Gustavsson

124 Linda Hallberg

125 Sofia Wackling

127 Daniel Ernstsson

128 Anders Kihl

129 Christoffer Johansson

130 Lotta Saetre

131 Jonas Eklöf

133 Niclas Gällentoft

135 Stefan Karlsson

136 Anna Wramdemark

138 Fredrik Bistedt

142 Carina Fredriksson

149 Peder Hallberg

 

Anmälningslista Open Track Bergspring Nordtorp 10K

Startnummer Namn

102 Louise Wetterlundh

104 Desiree Davidsson

108 Johan Göransson

115 Lisa Nelson

116 Hanna Gerhardsson

117 Martin Isenwald

123 Karin Nilsson

126 Marcus Hermansson

132 Manne Wernemyr

134 Erik Wickström

137 Anna Göransson

139 Magnus Heningsson

140 Jessica Nilsson

141 Linda Bergstrand

143 Anders Kåpe

144 Cecilia Karlsson

145 Miranda Carlsson

146 Solveig Derås

147 Björn Johansson

148 Oscar Wackling

150 Martina Lidén

151 Sara Everding

152 Li Edqvist

 

Anmälningslista Virtuellt Vannamyst 45K+

Startnummer Namn

148 Magnus Kristiansson

 

Anmälningslista Virtuellt Nordtorp 10K 

Startnummer Namn

107 Mathilda Blumenthal

121 Johanna Tyrén

122 Pauline Johansson